Už sa strácam na vlastnej stránke! Znelo Monikine volanie o pomoc. Keď sa vám darí a chováte, vystavujete, športujete s krásnymi a úspešnými psíkmi, času je stále menej. Navyše platformy na tvorbu stránok zdarma sú požieračom času a výsledok málokedy uspokojivý. 
Všetko sme dali do poriadku, vytriedili a vyzdvihli krásu plemena nespočetnými fotografiami. Teraz si môžete utvoriť predstavu akou cestou ide CHS, aké odchovala vrhy, aké mala úspechy a v neposlednom rade, ako sa darí už dospelým odchovom.

 

Klient: Monika Sklenár Kozánková
Dátum: október 2020