Redesign web stránky pre KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA. Požiadavka bola stránku sprehľadniť, zjednodušiť a uľahčiť administráciu. Čo sa týka administrácie, prevzala som dohľad nad stránkou, aktualizácie a technickú údržbu. Výbor klubu sa tak môže viac venovať tvorbe obsahu. Vytvorené online formuláre prihlášky do klubu, žiadosti o krycí list a hlásenie o vrhu. Samozrejme, členovia klubu budú dostávať oznamy prostredníctvom Newsletteru, koniec hromadným mailom.

Klient: Klub chovateľov bíglov Slovenska.
Dátum: 25.1.2023