Logo pre Klub chovateľov plemena Chow Chow Slovensko. Klub si vybral z návrhov tento klasický. Farebné a čierno biele prevedenie. 

Vektor, 9.3. 2018.
Klient: Chow Chow klub, pán Marek Slebodník.

Logo Klubu chovateľov plemena Chow Chow Slovensko