Kalendár

Záverom roka ponúkam stálym klientom drobnú pozornosť ako poďakovanie za dôveru. Kalendár A4 jeden list.