Journal

Desiatky rokov som obdivovateľkou Afgánskych chrtov /chrtov všeobecne/. Bez váhania som súhlasila podielať sa na výrobe každoročného “Journalu”. Zaujímavosťou je, že na obálke je vždy fotografia obrazu francúzskeho maliara Martiala Robina. Obraz je vydražený a odovzdaný šťastnému majiteľovi vždy na Klubovej výstave. 

Plnofarebný časopis A4, ktorý obsahuje predovšekým reklamy chovateľov, pozvánky na Klubové výstavy atď. V neposlednom rade som zalamovala aj viaceré hodnotné odborné články. Pri vytváraní reklám do časopisu som sa /virtuálne/ zoznámila s mnohými úžasnými ľuďmi. Všetci milujú svoje psíky, ktoré su pre nich tie najkrašie pod slnkom. Tak som sa ich snažila aj prezentovať: krásne, hrdé, dokonalé – proste chrty!

Vďaka prezidentovi klubu chovateľov chrtov, pánu Vojtekovi za prejavenú dôveru a Adriane “kolegyni”, ktorá drela odbivuhodným spôsobom.

Facebook
WhatsApp