Shar Pei klub Slovensko – podstránka vytvorená pri príležitosti oslavy 20. výročia založenia klubu. Dvojjazyčne pomocou profesionálneho modulu WPML. Úvodná koláž je vytvorená z fotografií, ktoré neboli použité na tlač klubového kalendára. Pôvodne farebné zábery som upravila, aby budili dojem starej fotografie – spomienky.
Koláž sa zároveň používa na reklamné účely klubu.

Klient: Sha pei klub Slovensko, Mgr. Viera Staviarska
Dátum: 25.6.2016

Poznámka: Stránka u neexistuje.