Stránka výstavy psov špecifických plemien konajúca sa každé dva roky. Prestížny titul Universal Epeiros Winner dosiahnutý súčtom bodov za výstavu a povahový test. V angličtine pomocou modulu WPML. Logo. Základné SEO a zdielanie na sociálnych sieťach. Responzívny dizajn – rovnaké zobrazovanie stránky na stolnom počítači, laptope, tablete a mobile.

Klient: MKK Slovakiadog.
Dátum: 10.02.2014