Beagle klub

Redesign web stránky pre KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA. Požiadavka bola stránku sprehľadniť, zjednodušiť a uľahčiť administráciu.

Čítať viac »
Tvorba web stránok pre chovateľské kluby, chovateľská grafika

EFSPC

Európska federácia Shar pei klubov. Skvelá myšlienka propagovať a zušľachťovať málo početné plemeno.

Čítať viac »

KCHPB

Stránka Klubu chovateľov plemena bradáč v redakčnom systéme. V angličtine pomocou modulu WPML. Newsletter s Mailchimp.

Čítať viac »
Tvorba web stránok pre chovateľské kluby, chovateľská grafika

KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov. Stránku som prevzala, navrhla a realizovala nový vzhľad aj štruktúru v roku 2013. Posledný redesign rok 2017.

Čítať viac »