Redesign web stránky pre BICHON KLUB SLOVENSKO. Najdôležitejšie bolo urobiť poriadok v zobrazovaní jednotlivých sekcií. Novinky na úvode stránky sú prehľadné, plemená majú svoje samostatné prostredie. Každý chovný jedinec má dve fotografie, info údaje a rodokmeň. Propozície na Klubovú a špeciálnu výstavu majú tiež svoje vyhradené miesto. Stránka je dvojjazyčná. Dúfam, že členovia klubu ocenia časom prehľadnosť a funkčnosť stránky. Zatiaľ sú ešte niektoré sekcie „čerstvé“ so skromným obsahom.

Klient: Bichon klub Slovensko.
Dátum: 15.9.2022