Prezentácia chovateľskej stanice

Prezentácia CHS Grafické spracovanie prezentácie chovného psa, chovateľskej stanice, dosiahnutých titulov, do kynologického časopisu, alebo na Vašu web stránku, Facebook. Retuš fotografií – odstránenie vodítka, nechcenej osoby, vybielenie žltého sfarbenia bielej srsti. Každý inzerát je jedinečný a zaručene upúta. Facebook Kennel Chrystal Light Reklama výstavných úspechov reklama chovatelskej stanice Kennel Gandamak grafika reklama chovatelskej stanice […]

Novoročné pozdravy

Novoročný pozdrav na mieru pre chovateľskú stanicu, s fotkou Vášho psíka, či logom chovateľskej stanice.

Kalendár

Kalendár A4 pozornosť od deadro design

Kalendár Záverom roka ponúkam stálym klientom drobnú pozornosť ako poďakovanie za dôveru. Kalendár A4 jeden list.

Krycí letáčik

Tvorba krycieho letáčiku /mating flayer/, vymazanie vodítka, osoby na fotografii v cene.

Sighthound Journal

Journal Desiatky rokov som obdivovateľkou Afgánskych chrtov /chrtov všeobecne/. Bez váhania som súhlasila podielať sa na výrobe každoročného “Journalu”. Zaujímavosťou je, že na obálke je vždy fotografia obrazu francúzskeho maliara Martiala Robina. Obraz je vydražený a odovzdaný šťastnému majiteľovi vždy na Klubovej výstave.  Plnofarebný časopis A4, ktorý obsahuje predovšekým reklamy chovateľov, pozvánky na Klubové výstavy […]

Diplomy

Návrh a tvorba diplomov

Grafické spracovanie diplomov predovšetkým pre chovateľské kluby.