Nové, moderné zobrazenie pôvodnej statickej web stránky v slovenčine a angličtine. Majiteľka si bude robiť aktualizácie sama, je pravdepodobné, že design web stránky sa zmenil.

Klient: Alena Fajerová
Dátum: február 2020

Chovateľská grafika, tvorba web stránok