Európska federácia Shar pei klubov. Skvelá myšlienka propagovať a zušľachťovať málo početné plemeno. Stránka zatiaľ nie je obsiahla, chce to svoj čas. Interaktívna mapa členov federácie, bezplatná inzercia a plánovaný newsletter.
Logo vo vektore, vždy ostré! Responzívny dizajn – rovnaké zobrazovanie stránky na stolnom počítači, laptope, tablete a mobile.

Klient: EFSPC, Mgr. Viera Staviarska.
Dátum: 13.1.2018