Logo pre začínajúcu firmu prepravujúcu zvieratá. Logo uvidíte na web stránke: https://www.europetexpress.com

Klient: Euro Pet Express
Dátum: marec 2023