Redesign web stránky pre SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV CHRTOV.

Fosília medzi web stránkami založená v roku 1998! Odvtedy sa pridávalo, pridávalo a vyzerá to tak, že nič sa nevymazávalo…Labyrint informácií rozhádzaných podľa záhadného kľúča.
Usporiadala som obsah do jednotlivých sekcií, automatizovala vkladanie inzercie, prihlásenie za člena klubu, vloženie uchovneného jedinca na prezentáciu. Klub žije výstavami a má sa čím pýšiť! Každý už počul o magickej atmosfére Klubových výstav v Mojmírovciach. Teraz sú výsledky KV a ŠV archivované a možné nahliadnúť do výsledkov a fotogalérií.
Dizajn web stránky je otvorený potrebným zmenám, uvidíme ako sa osvedčí. Ďakujem za dôveru zo strany predsedu klubu pána Vojteka.

 

Klient: SKCHCH.
Dátum: 16.4.2023

klub chovateľov chrtov