Redesign pôvodnej stránky. Vytvorená externá fotogaléria a profil na Google Photos. Newsletter v cene výroby stránky.
Návrh a realizácia diplomov na klubovú a špeciálnu vystavu, klubový šampión, klubový šampión mladých, klubový veterán šampión. Reklamné bannery k oslavám 25. výročia založenia klubu.
Klub si ponechal svoje pôvodné bitmapové logo.

Klient: Landseer klub Slovensko, MUDr. Zita Kerak Lukáčová
Dátum: 26.3.2017