Vektorové logo pre Klub chovateľov plemena bradáč. Čas na zmenu, na pôvodnom logu figurovala ešte silueta kupírovaného bradáča.

Dátum: 16.január 2018.
Klient: KCHPB, Eleonóra Fischerová