Logo pre chovateľskú stanicu ROSS CYNOPOLIS, Spinone Italiano. Názov plemena je pravdepodobne odvodený od tŕnistého porastu „spino“, ktorý sa vyskytuje v jeho rodisku. Plemeno mám uložené hlboko v srdci od čias, keď som mala tú česť spoznať jedného osobne.

Klient: Ivana Letková
Dátum: október 2023