Prvá web stránka rodinnej chovateľskej stanice je na svete.
Odchované dva vrhy a traja zástupcovia plemena. Dobrý nápad zaznamenávať chovateľskú aktivitu od začiatku obrazom aj textom. Veľa šťastia „bavlnkám“!

Klient: pani Ludmila Shaferova
Dátum: 30.10.2023