Bolo mi cťou podielať sa na projekte SKJ zmyslom ktorého je šíriť dobrú myšlienku. Stránka v redakčnom systéme vrátane motivačného obrázku v hlavičke. Timeline pre Facebook. Bezplatná inzercia v rôznych rubrikách. Profily plemien, odborné články.

Klient: Slovenská kynologická jednota
Dátum: 06.10.2014