Prvá stránka vytvorená v roku 2007. Posledný redesign rok 2015. Newsletter.

Klient: Shar-pei klub, Mgr. Viera Staviarska
Dátum: 17.05. 2007

Shar-Pei klub Slovensko