SKJ Shows

Web stránka vytvorená za účelom zoskupenia viacerých výstav na jedno miesto. Dvojjazyčne pomocou profesionálneho modulu WPML
Victory Show & Champion of Champions, Slovenská Elitná výstava šteniat {plus tvorba loga}, Slovak Junior & Veteran Trophy Show {plus tvorba loga}, Národná výstava psov všetkých plemien {plus tvorba loga}, MVP Danube Cacib {plus tvorba loga}. 

Klient: Slovenská kynologická jednota
Dátum: 01. 12. 2016

Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika
Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika
Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika
Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika
Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika
Logo Junior & Veteran Trophy Show
Facebook
Email