Web stránka vytvorená za účelom zoskupenia viacerých výstav na jedno miesto. Dvojjazyčne pomocou profesionálneho modulu WPML
Victory Show & Champion of Champions, Slovenská Elitná výstava šteniat {plus tvorba loga}, Slovak Junior & Veteran Trophy Show {plus tvorba loga}, Národná výstava psov všetkých plemien {plus tvorba loga}, MVP Danube Cacib {plus tvorba loga}, Nitra Triple Shows {plus tvorba loga}. 

Klient: Slovenská kynologická jednota
Dátum: 01. 12. 2016

Tvorba web stránok pre výstavy psov, chovateľská grafika